Viac ako 25 rokov skúseností v stavebníctve

Spoločnosť TOPRECO, sro., už od roku 1994 úspešne pôsobí na slovenskom stavebnom trhu.  V spolupráci so svojimi obchodnými partnermi sa aktívne podieľa na realizácii významných stavebných projektov nielen v okolí Topoľčian, ale aj v iných častiach Slovenska. 

  • TOPRECO sa postupom času pretransformovalo z menšej stavebnej firmy na súčasnú strednú firmu v regióne a patrí medzi lídrov v realizáciách stavieb a poskytovateľov služieb v stavebníctve. 
  • Firma v súčasnosti disponuje veľkým množstvom špecializovanej stavebnej techniky, strojov a zariadení, ako sú špeciálne stavebné a obslužné stroje, nákladné automobily, výkopové mechanizmy.
  • Prostredníctvom svojich pracovníkov a strojného vybavenia firma TOPRECO, sro., zabezpečuje  plnenie požiadaviek zákazníkov a investorov, vo všetkých oblastiach stavebnej výroby a služieb.
  • Od svojho vzniku môžeme spomenúť niektoré naše realizácie, ktoré boli vyhodnotené ako veľmi úspešné a sú pre nás spoľahlivou referenciou. Sú to výrobné haly, skladovacie haly, výrobne betónových zmesí, polyfunkčné objekty.. 

Systém riadenia kvality

Naša spoločnosť má vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015,  ktorý  trvalo zlepšuje jeho výkonnosť.

Ciele spoločnosti:

  • spokojnosť zákazníka a investora
  • stupňovanie  kvality práce a stavebnej produkcie
  • zveľaďovať, skvalitňovať a rozširovať činnosť na trhu
  • profesionálnou prácou pre investorov zaisťovať existenčnú platformu pre svojich zamestnancov, spolupracovníkov a ich rodín