Zemné práce, doprava, ostatné

JCB 4CX - práca búracím kladivom                                                    

JCB 4CX, lyžice 30, 40, 50,60, 80, svahovacia lyžica 120 pevná, svahovacia lyžica 150 naklapacia, výkopová  vibračná doska jcb, vŕtacia súprava  pre vrty priemeru 30 a 40cm.

Bágrom JCB 4CX ponúkame výkopové práce (základy), búracie práce (staré domy, budovy), vyrovnávanie, 
úprava terénu, prevoz stavebného materiálu, ale aj zimné údržby ako napríklad odhŕňanie snehu.

Žeriavnické práce

Autožeriav AD 28:

Maximálna hmotnosť žeriavu je 28ton. Jeho použiteľnosť je veľmi široká, najmä pri prácach prekladacích, montážnych, stavebných alebo opravárenských v priemyselnej a stavebnej pri vykladaní vagónov a pri všetkých ostatných prácach spojených s premiestňovaním kusových bremien.

Preprava stavebných materiálov

MAN 12t a MAN 9t. s hydraulickou rukou:

Výhodou hydraulickej ruky je, že dokáže manipulovať s materiálom aj pod úrovňou terénu. 
Dajú sa tiež presúvať rôzne materiály ako piesok, štrk, či zemina. Uplatnenie hydraulická ruka 
nachádza nielen v teréne, ale i v halách a menších priestoroch a to predovšetkým preto, že hlava ramena je výrazne menšia oproti hlave žeriavu.

MAN 12t vyklápač, MAN 24t náves

Nákladné automobily sú určené predovšetkým pre podporu stavebnej činnosti. Ponúkame prevoz sypkých i kusových materiálov, betónových prvkov, paletového zbožia, prepravu dreva a podobne.

MAN – kontajnerové: 

Vozidlo na prepravu sklopných kontajnerov používame pri rôznych stavebných úlohách, predovšetkým ho uplatňujeme najmä na manipuláciu s odpadom. Naša firma ponúka taktiež do prenájmu kontajneri, ktoré môže zákazník využiť na prepravu už spomínaných odpadov, hrozna. prípadne na prepravu rôznych strojov (UNC, valec).

Valcovanie povrchov

Valec Dynapac 10 ton

10 tonový valec Dynapac je pre svoju vysokú účinnosť vibrácie vhodný pre válcovanie a hutnenie podložia pod cesty, zámkovú dlažbu, parkoviská, podložia hál ako i iných spevnených plôch. S kropením je vhodný k asfaltovaniu plôch s prídavným orezaním krajníc.

Valec BOMAG 4t.:

4 tonový vibračný valec Bomag je populárny pre svoju manévrovateľnosť a operatívnosť. Chodníky, cyklotrasy, parkoviská, športové plochy, opravy asfaltu a hutnenie zemín, všade tam je náš valec ideálnym pomocníkom.

Prepravy sypkých materiálov veľkoobjemovými nákladnými vozidlami

Príves, náves


Príves slúži na prevážanie stavebných strojov (JCB, plošina), 
náves požívame na dovoz väčšieho množstva materiálu 24t., 
valník používame pri preprave nadrozmerného nákladu (betónové garáže, žumpy).

Autopark

Cenník

JCB 4 CX – výkopové a zemné práce35 € / hod
JCB 4 CX- práca búracím kladivom50 € / hod
MAN – autožeriav AD28 t 45 € / h
+ presun na miesto práce1,6 € / km
Valec vibačný (10t)40 €/hod
presun na miesto práce 1,8 €/km
presun na miesto práce do 10km35€/hod
Valec vibračný ( 4 t ) 30 €/h
presun na miesto práce nákladným vozidlom 1,5 €/km
resp.presun v miestnej doprave ( v okolí do 10 km ) 28 €/h
Preprava materiálov a tovarov nákladnými vozidlami:
MAN + HR (valník,vyklápač 9 t)1,5 €/km
Manipulácia s HR (hydraulickou rukou)8 €/15min
v miestnej doprave (v okolí do 10 km)28 €/h
nakládka, vykládka20 €/hod
MAN + HR (valník, vyklápač 12t)1,6 €/km
Manipulácia s HR (hydraulickou rukou)12,5 €/15min
v miestnej doprave (v okolí do 10 km)32 €/hod
nakládka/vykládka20 €/hod
MAN (nosič kontajnerov 5 m3 – 7,5 m3)1,5 €/km
manipulácia6 €/15min
v miestnej doprave /v okolí do 10 km/ 28 €/h
prenájom kontajneru do 5 dní4,5 €/deň
prenájom kontajneru nad 5 do 10 dní4 €/deň
prenájom kontajneru nad 10 dní3,5 €/deň
MAN + príves1,9 €/km
MAN + príves( v okolí do 10 km)32 €/hod
MAN Wechsel (vyklápač 12 t)1,6 €/km
v miestnej doprave (v okolí do 10 km)32 €/h
nakládka/vykládka20 €/hod
Preprava štrkopieskov a kameniva ( 24 – t ) špec.nákladnými vozidlami:
MAN Wechsel + náves 24 t1,8 €/km
V miestnej doprave (v okolí do 10 km) 33 € / h
nakládka/vykládka20 €/hod
iveco daily (vyklápač do 1,5t )
v miestnej doprave ( v okolí do 10 km)20 €/hod
Prenájom plošiny (bez obsluhy)60 €/deň
Prenájom VZV- desta 10 €/hod bez obsluhy
Prenájon VZV- desta 25 €/hod s obsluhou

Ceny sú uvedené bez DPH, platné od: 01.11.2022