Zemné práce, doprava, ostatné

JCB 4CX - práca búracím kladivom                                                    

JCB 4CX, lyžice 30, 40, 50,60, 80, svahovacia lyžica:

Bágrom JCB 4CX ponúkame výkopové práce (základy), búracie práce (staré domy, budovy), vyrovnávanie, 
úprava terénu, prevoz stavebného materiálu, ale aj zimné údržby ako napríklad odhŕňanie snehu.

Žeriavnické práce

Autožeriav AD 28:

Maximálna hmotnosť žeriavu je 28ton. Jeho použiteľnosť je veľmi široká, najmä pri prácach prekladacích, montážnych, stavebných alebo opravárenských v priemyselnej a stavebnej pri vykladaní vagónov a pri všetkých ostatných prácach spojených s premiestňovaním kusových bremien.

Preprava stavebných materiálov

MAN 9t. s hydraulickou rukou:

Výhodou hydraulickej ruky je, že dokáže manipulovať s materiálom aj pod úrovňou terénu. 
Dajú sa tiež presúvať rôzne materiály ako piesok, štrk, či zemina. Uplatnenie hydraulická ruka 
nachádza nielen v teréne, ale i v halách a menších priestoroch a to predovšetkým preto, že hlava ramena je výrazne menšia oproti hlave žeriavu.

MAN 12t vyklápač, MAN 24t náves

Nákladné automobily sú určené predovšetkým pre podporu stavebnej činnosti. Ponúkame prevoz sypkých i kusových materiálov, betónových prvkov, paletového zbožia, prepravu dreva a podobne.

Mercedes Atego – kontajnerové: 

Vozidlo na prepravu sklopných kontajnerov používame pri rôznych stavebných úlohách, predovšetkým ho uplatňujeme najmä na manipuláciu s odpadom. Naša firma ponúka taktiež do prenájmu kontajneri, ktoré môže zákazník využiť na prepravu už spomínaných odpadov, hrozna. prípadne na prepravu rôznych strojov (UNC, valec).

Valcovanie povrchov

Valec BOMAG 3t.:

3tonový valec Bomag je populárny pre svoju manévrovateľnosť a operatívnosť. Chodníky, cyklotrasy, parkoviská, športové plochy, opravy asfaltu a hutnenie zemín, všade tam je náš valec ideálnym pomocníkom.

Prepravy sypkých materiálov veľkoobjemovými nákladnými vozidlami

Príves, náves

Príves slúži na prevážanie stavebných strojov (JCB, plošina), 
náves požívame na dovoz väčšieho množstva materiálu 24t., 
valník používame pri preprave nadrozmerného nákladu (betónové garáže, žumpy).

Autopark

Cenník

JCB 4 CX – výkopové a zemné práce29 € / Mth
JCB 4 CX- práca búracím kladivom35 € / Mth
MAN – autožeriav AD28 t 42 € / h
+ presun na miesto práce1,4 € / km
Valec vibračný ( 3 t ) 24 € / h
+ presun na miesto práce kontajnerovým nákladným vozidlom + manipulácia ATEGO 1,2 € / km
resp.presun v miestnej doprave ( v okolí do 10 km ) 21 € / h
Preprava materiálov a tovarov nákladnými vozidlami:
MAN + HR (valník,vyklápač 9 t)1,2 € / km
Manipulácia s HR (hydraulickou rukou)4,5 € / 15min
v miestnej doprave (v okolí do 10 km)21 € / h
MERCEDES ATEGO (nosič kontajnerov 5 m3 – 7,5 m3)1,2 € / km
manipulácia3 € / 15min
v miestnej doprave /v okolí do 10 km/ 23 €/h
prenájom kontajneru3€/deň
MERCEDES ATEGO + príves1,4€ / km
MAN Wechsel (vyklápač 12 t)1,3€ / km
v miestnej doprave (v okolí do 10 km)27 € / h
Preprava štrkopieskov a kameniva ( 24 – t ) špec.nákladnými vozidlami:
MAN Wechsel + náves 24 t1,5 € / km
V miestnej doprave (v okolí do 10 km) 28 € / h
ivevo daily (vyklápač do 1,5t )
v miestnej doprave ( v okolí do 10 km)14 €/hod

Ceny sú uvedené bez DPH, platné od: 01.01.2019